പണത്തിനു വേണ്ടി കാമുകിയെ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് വിറ്റു !! എങ്ങനെ മനസ്സ് വന്നെടാ നിനക്ക്

പണത്തിനു വേണ്ടി കാമുകിയെ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് വിറ്റു !! എങ്ങനെ മനസ്സ് വന്നെടാ നിനക്ക് പണത്തിനു വേണ്ടി കാമുകിയെ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് വിറ്റു ഈ നട്ടെല്ലില്ലാത്ത ശുനക പുത്രന്‍ ഇവനൊക്കെ ഒരു ആണ്‍ ആണോ സ്നേഹിച്ച പെണ്ണിനെ വഞ്ചിച്ചു കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് കാഴ്ച വെക്കാന്‍ ഇവന്‍ എങ്ങനെ മനസ്സ് വന്നു അതും പണത്തിനു വേണ്ടി ഇവനെ ഒക്കെ സ്നേഹിച്ചു കൂടെ പോവുന്ന സഹോദരിമാര്‍ ഇനിയേലും സൂക്ഷികുക എത്ര കൊണ്ടാലും പഠിക്കില്ല എന്ന് വാശി പിടിച്ചു നടക്കുന്ന സഹോദരിമാര്‍ ഒന്നോര്‍ക്കുക നിങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ജീവിതം തന്നെ ത്യജിച്ചു നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ ഉണ്ട് അവരെ വേദനിപ്പിക്കാതെ നോക്കുക അവരെ വെധനിപ്പിച്ചാല്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഒരിക്കലും സമാധാനം കിട്ടീല്ല

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*